info@tidensmelodi.se

Tidensmelodi.se

Prylar och annat!

Kakelugnar modernt igen

En kakelugn är en eldstad som är murad med tegel och är kaklad, samt erbjuder en effektiv uppvärmning av en bostad. Den har nämligen en hög verkningsgrad och den värme som den avger håller sig i flera timmar, samtidigt som den kräver en mindre mängd ved per dygn. Idén med kakelugnar kom från pottugnen, men först på 1500-talet började man att använda sig av kakelugnen i Sverige på riktigt. De var oftast väldigt dekorerade och färgstarka, men modet förändrades under 1600-talet då de istället blev gröna, svartgröna eller svarta. På 1700-talet var det istället vanligt att man använde sig av blå dekor på kakelugnen med en vit botten.

Det var först på 1700-talet som kakelugnen fick sitt riktiga genomslag. Detta på grund av att det rådde vedbrist i Sverige och man behövde en mer effektiviserad användning av ved. De spisar som man tidigare hade använt sig av, släppte ut hela 90 procent av värmen genom skorstenen. Kakelugnar försvann från de svenska hemmen efter andra världskriget, men har idag börjat att bli mer populära på grund av samhällets stigande elpriser. Med en kakelugn håller du enkelt nere elkostnaderna, samtidigt som du får en trivsam värme i varje rum.

Man nytillverkar kakelugnar och det är även vanligt att man rustar upp gamla kakelugnar i äldre hus. Det finns nämligen ett stort intresse för äldre kakelugnar och även de nytillverkade ugnarna påminner ofta om de äldre. Fördelen med en nytillverkad kakelugn, är att den är moderniserad för att värmefördelningen och uppvärmningen i ett hus ska effektiviseras ännu mer. Det är ditt beslut om du vill köpa en modern kakelugn eller om du föredrar att renovera en gammal. De flesta som har tillgång till en gammal kakelugn, som inte är förstörd, brukar ta den chansen. Du kan dock behöva expertis för att renovera kakelugnen.