info@tidensmelodi.se

Tidensmelodi.se

Prylar och annat!

Vad är en E-cigarett?

E-cigaretten är en batteridriven, elektronisk cigarett som onekligen blivit väldigt populär i Sverige. E-cigaretten är fylld med vätska redan vid inköp, eller påfyllningsbar så man själv kan köpa vätska att fylla på med efter hand. E-cigaretten används bland annat av personer som vill sluta röka, minska konsumtionen av vanliga cigaretter eller i miljöer där vanlig cigarett inte accepteras. E-juice är den vätska som E-cigaretten fylls med. Denna finns i många olika smaksättningar samt med eller utan innehåll av nikotin.

Är E-cigaretter ett bättre alternativ till vanliga cigaretter?

Det råder väldigt delade meningar om detta och det är därför en väldigt svår fråga att svara på. Vissa menar att E-cigaretten är bättre ur vissa hälsoaspekter och andra menar att den inte är ett bättre alternativ. Vissa anser att det är ett bra sätt att sluta röka på, medan andra menar att det även kan fungera som en inkörsport till rökning av vanliga cigaretter.

E-cigaretten för att sluta röka

Det finns flera anledningar till att E-cigaretten blivit populär bland personer som försöker sluta röka. Om du själv har provat så känner du säkert igen att det inte enbart är nikotinminskningen som är svår, även vanan av att hålla en cigarett är svår att bryta. Många upplever att det blir lättare bara genom att efterlikna rökningen genom att hålla i en E-cigarett, inhalera och även se “röken” från den. Därutöver kan man välja att använda nikotin, att minska på nikotinhalten och därmed trappa ner för att slutligen övergå till helt nikotinfria E-juicer i sin E-cigarett.

Får alla röka E-cigaretter?

I Sverige gäller samma åldersgräns för E-cigaretter som för vanliga cigaretter och de får därmed endast säljas och nyttjas av personer över 18 år, oavsett om E-juicen innehåller nikotin eller ej. Detta då E-cigaretten funnits under en så kort tid att man helt enkelt inte kan veta vilken hälsopåverkan den kan ha, såväl positiv som negativ.

Då det råder delade meningar om E-cigarettens för- och nackdelar, kan det vara bra att samla in mer information och bilda dig din egen uppfattning.