info@tidensmelodi.se

Tidensmelodi.se

Prylar och annat!

En avfallskvarn bryter ned ditt hushållsavfall

Många gånger har du mycket hushållsavfall såsom matrester och gamla grönsaker. Då måste du som vanligt slänga detta i din soppåse för avsett avfall, då de flesta idag sorterar sina sopor. Detta krävs dessutom av de flesta fastighetsägare och vid sophämtning för villaägare. Vill du verkligen ta hand om ditt hushållsavfall på ett effektivt sätt kan du idag också låta montera in en avfallskvarn. En avfallskvarn är en eldriven strimlare av hushållsavfall som monteras under diskbänken och är kopplad till avloppssystemet. Här kan allt organiskt avfall brytas ned och forslas bort genom avloppet. I och med detta behöver du inte längre ha den gamla påsen stående med illaluktande hushållsavfall.

Att installera en diskbänk med avfallskvarn är enkelt och går fort. Sedan har du ett effektivt system som ser till att bryta ned allt ditt organiska avfall så att det enklare och snabbare går igenom naturens nedbrytningsprocess. Du ska dock noga kontrollera innan installation att din kommun godkänner installation av en avfallskvarn. Idag är det inte alltid så att kommunerna vill ta den risk som det innebär att godkänna användning av en installerad avfallskvarn. Detta beror på att dessa avfallskvarnar kan leda till att det blir stopp i stadens avloppssystem, och att detta kan beräknas bli för kostsamt för din kommun.

I många fall godkänner dock kommunerna installation och användning av avfallskvarn, då de räknar med att det avloppssystem som finns klarar denna påfrestning. I dessa fall är det mycket effektivt att installera en avfallskvarn som ser till att det blir soprent på hushållsavfall. Genom installation av en avfallskvarn bidrar du också till ett miljövänligt sätt att hantera avfall, vilket då gör dig till en miljömedveten person som vet vad som gäller i vår moderna värld, som måste tas väl om hand för att fortsätta att blomstra i många år framöver.