info@tidensmelodi.se

Tidensmelodi.se

Prylar och annat!

Akustiklösningar inom skolan

En skola eller någon form a utbildningslokal kräver en tyst miljö med så lite buller som möjligt. Några vanliga ljudproblem kan vara trafik, gnisslande stolar och bord, prat genom väggarna och ljud från korridoren. För att förebygga dessa ljud finns det nu för tiden en mängd akustiklösningar som kan appliceras för att nå önskade ljudnivåer. Vissa kan göras direkt medan andra kräver ombyggnad.

Ett lätt sätt att minska på buller inom skolor är att ha stolar med medar istället för ben, eller någon sorts gummi på benen. Detta minskar gnisslande när eleverna drar i sina stolar. Väggabsorbenter är ett annat bra sätt att dämpa ljudnivån på. Absorbenter orsakar energiförluster i ljudvågorna vilket får rörelseenergi att övergå till friktionsvärme. Detta gör att ljudvågorna inte längre kan skickas vidare och hörs därför inte. Vissa akustiklösningar finns för att öka ljudnivån på ett ljud som önskas existera. Exempelvis när en elev håller en presentation för resten av klassen. Då kan diffusorer installeras som lyfter fram ljud i form av tal. Ofta installeras absorbenter och diffusorer tillsammans för att samverka med varandra. De sätts ofta upp i korridorer och klassrum.

Andra akustiklösningar är svårare att installera och kräver ombyggnad eller nybygge av skolan. En av de lösningarna är att inte ha genomgående innerväggar. Det betyder att det alltid finns ett mellanrum mellan väggarna som står mellan enskilda rum. Vinklar är något annat som kan användas för att manipulera ljudnivån. Väggar som lutar med runt 5 grader på vissa ställen minskar antalet parallella ytor som reflekterar ljud.

Akustiklösningar