info@tidensmelodi.se

Tidensmelodi.se

Prylar och annat!

Skärande bearbetning inom industrin

I dagens industri använder man mycket skärande bearbetning för att tillverka produkter. Genom att skära och förbinda metalliknande material kan man exempelvis tillverka fordon, verktyg och maskinelement. Med maskinelement menar man helt enkelt delar som ingår i moderna maskiner av olika typer. För att sätta fast olika material använder man diverse förbandtekniker, som till exempel skruvförband, nitförband och svetsförband. I denna artikel behandlas skärande verktyg inom industrin samt material som används vid produktion.

Snabbstål

Snabbstål är högpresterande specialstål med stor hårdhet vid temperaturer upp till 500 ° C och hög slitstyrka tack vare legeringselement som volfram, molybden, vanadin och krom som kan bilda karbider. För att få hårdare stål vid högre temperaturer kan kobolt också tillsättas.

Höghastighetsstål kan tillverkas antingen på konventionell väg eller genom pulvermetallurgi.Skärande bearbetning

Hårdmetall

Hårdmetall är ett av de mest framgångsrika och hållbara material som någonsin producerats. Dess unika kombination av styrka, hårdhet och seghet uppfyller de mest krävande processerna.

En viktig egenskap hos hårdmetall är att den ger möjligheten att variera sammansättningen så att de resulterande fysikaliska och kemiska egenskaperna säkerställer maximal motståndskraft mot slitage, deformation, fraktur, korrosion och oxidation. Dessutom kan det stora utbudet av former och storlekar som tillverkas med modern pulvermetallurgisk bearbetning ge möjligheten att designa kostnadseffektiva element, vilket reducerar många av problemen med komponentslitage och misslyckande som uppstår både inom teknik och hushåll.

Kolstål

Kolstål är en metallegering. Det är en kombination av två element, järn och kol. Andra element inuti kolstål finns i små kvantiteter och påverkar inte dess egenskaper. De enda andra elementen som är tillåtna i kolstål är mangan, kisel och koppar. Stål med låg kolhalt har samma egenskaper som järn, dvs. metallen är mjuk men lätt att forma. När kolhalten stiger blir metallen hårdare och starkare men svårare att svetsa. Högre kolhalt sänker stålets smältpunkt och dess temperaturmotstånd i allmänhet.

Diamant

Även om diamant är väldigt dyrt används materialet oftast inom industrin speciellt som ett slipmedel. På grund av dess hårdhet kan ädelstenen slipa andra material och användas för att forma olika sorter av komponenter.